School of Anthropology & Conservation

Excellence in diversity Global in reach


Abraham Heinemann

Hunting at the Interface between Local Communities, and the Conservation of their Environment: An Anthropological Study

Supervisor(s): Dr Matthew Hodges (Main) and Dr Joseph Tzanopolous

Also known as a combination of the following: 'Khalil Avi Abraham Vernon Betz-Heinemann'

profile image for  Abraham Heinemann

ENGLISH

Whether in Cypriot or UK newspapers, whether talking to researchers or the wider public in Cyprus or the UK, hunting has been invariably described to me as: a leisurely activity; a means of subsistence; a primitive practice; a connection to our hunter-gatherer ancestors; a tradition; a display of masculinity; a way of truly being human; or a cruel sport. This is a research project based in Northern Cyprus, the Turkish speaking part of an island in the Eastern Mediterranean. I take on the reality of hunting being a primary activity for a significant portion of the population of Cyprus, and that it is a primary site of relational exchange between humans and the multi-species environments they are embedded in. This project addresses the complex array of historical and contemporary, local and globally salient relationships that make up the hunting of different birds and hares on the northern sliver of this island.  In doing so, hunting has emerged as an activity that takes places at multiple scales, from the intimate communication between a hunter and their dog, to the bureaucratic and democratic institutions inseparable from it: even the local-global interchange of affective relations through commerce are part and parcel of contemporary hunting. I will focus on two key issues cross-cutting this set of relationships: the  human-environmental relational interface in hunting contexts; and the role of these relationships in social reproduction and continuity in Northern Cyprus. I started with questions such as:

What is hunting? / Why do people hunt? / Why is hunting occurring in Northern Cyprus in 2015? / What has hunting meant in the history of Cyprus? / How has hunting changed during this time? / What does hunting look like in the 21st century? / What does hunting in Northern Cyprus involve? / How is hunting organised in Northern Cyprus? / What does it mean to understand hunting as a Sport? / How has hunting emerged in the Eastern-Mediterranean in relation to the emergence of Religions, Empires, and Sciences? How does it compare to hunting in other locations around the world? / What is the local-global dynamic in hunting?

Why is this important, you may ask. Let me give you one small example from the perspective of the UK: Hunting has repeatedly cropped up as a decisive topic of policy around which politicians and lobbyists gather or lose support. But is policy that deeply affects the lives of many people and other species actually engaging with the reality of hunting that anthropological studies, such as this, expertly and reflexively bring to the fore? Or is it policing and making policy about an abstracted idea of hunting? This is only one of many, very real, reasons this research is important to how we live, govern and make our lives together on this planet.

Abraham in Conversation about Brexit with UKIP counsellors, 2016

Avi with his primary participants. Northen Cyprus, 2016

TURKISH

Ne Kıbrıs ya da Birleşik Krallık gazetelerinde olsun, ne de Kıbrıs veya Birleşik Krallıktaki araştırmacılarla ya da geniş kamuoyuyla konuşurken olsun, avcılık bana her zaman şu şekillerde tanımlandı: sakin bir faaliyet, bir geçinme yolu, ilkel bir adet, avcı-toplayıcı atalarımızla bir bağ, bir gelenek, erilliğin bir göstergesi, gerçekten insan olmanın bir yolu ya da zalim bir spor. Bu Doğu Akdeniz’deki bir ada olan Kıbrıs’ın Kuzeyinde, adanın Türkçe konuşulan kısmında geçen bir araştırma projesidir. Ben avcılığın Kıbrıs halkının geniş bir kesiminin baş faaliyeti ve insanlar ve içine yerleştikleri çoklu canlı türüne sahip olan çevreler arasındaki ana bağıntısal değişim alanı olduğu gerçeğini benimsiyorum. Bu proje adanın kuzey şeridindeki farklı kuş ve yaban tavşanı avını oluşturan tarihsel ve modern, yerel ve küresel belirgin ilişkilerin karmaşık düzenine değinmektedir. Bunu yaparken avcılık bir faaliyet olarak ortaya çıktı ve bu faaliyet; bir avcı ve köpeği arasındaki samimi iletişimden, ondan ayrılamayan bürokratik ve demokratik kuruluşlara kadar çoklu skaladan meydana gelir: ticaret aracılığıyla oluşan etkili ilişkilerin yerel-küresel aktarımı da modern avcılığın bir parçasıdır. Bir dizi ilişkiyi düzenleyen iki kilit noktaya odaklanacağım: avlanma bağlamında insan-çevre ilişkisinin ara yüzü; ve Kuzey Kıbrıs’taki toplumsal yeniden üretim ve devamlılıktaki bu ilişkilerin rolü. Aşağıdaki gibi sorularla başladım:

Avcılık nedir? / İnsanlar neden avlanır? / Niçin 2015 yılında Kuzey Kıbrıs’ta avcılık gerçekleşiyor? / Kıbrıs tarihinde avcılık ne anlama gelir? / Bu süre içerisinde avcılık nasıl değişti? / 21. Yüzyılda avcılık nasıl görülmektedir? / Kuzey Kıbrıs’taki avcılık neleri içerir? / Kuzey Kıbrıs’ta avcılık nasıl organize edilir?  / Avcılığı bir Spor olarak düşünmek ne anlama gelir? / Dinler, İmparatorluklar ve Bilimle ilişkisine istinaden Doğu Akdeniz’de avcılık nasıl ortaya çıktı? Bu, dünyanın diğer yerlerindeki avcılıklarla nasıl kıyaslanabilir? / Avcılıkta yerel-küresel dinamik nedir?

Bu niçin önemlidir diye sorabilirsiniz. Size Birleşik Krallığın perspektifinden küçük bir örnek vermeme izin verin: Avcılık politikacıların ve lobicilerin destek kazandığı ya da kaybettiği belirleyici bir politika konusu olarak tekrar tekrar ortaya çıkmıştır. Fakat birçok insanın ve diğer türlerin hayatını derinden etkileyen bu politika gerçekten avcılığın bunun gibi bir antropolojik araştırmanın, uzmanca ve dönüşlü olarak ön plana çıkarttığı gerçeğiyle sahiden ilgili mi? Ya da bu jandarmalık ve avcılığın soyutlanmış bir düşüncesiyle ilgili bir politika yapmak mı? İşte bu durum araştırmanın önemli olduğu, nasıl yaşadığımız, yönettiğimiz ve yaşamlarımızı beraber kıldığımız gibi konulara dair tamamen gerçek birçok sebepten sadece biridir.

CONTACT

I am always available to talk about my research and related topics in more detail, so please contact me on:

Araştırmamla ve ilgili konular hakkında daha detaylı bir şekilde konuşmaya açığım, bu yüzden lütfen benimle temasa geçiniz:

E-mail: kb482@kent.ac.uk
Twitter: @AbrahamHein
Instagram: Abraham_Anthro
Blog: thekularing.wordpress.com
Website: http://www.anthrohunt.net
Blog article: http://allegralaboratory.net/hunting-in-northern-cyprus-fieldnotes/

School of Anthropology and Conservation - © University of Kent

School of Anthropology and Conservation, Marlowe Building, The University of Kent, Canterbury, Kent, CT2 7NR, T: +44 (0)1227 827056

Last Updated: 13/09/2017